Är du intresserad av att arbeta med samhällets framtida utmaningar? PPE-programmet är en unik utbildning, för en arbetsmarknad som ställer allt högre krav på helhetssyn och förmågan att fatta beslut baserade på insikter från olika fält. Kombinationen av filosofi, statsvetenskap och nationalekonomi ger dig kunskaper om aktuella samhällsfenomen hämtade från olika discipliner.

7285

Modern moralfilosofi, 9 hp. En modern moralfilosofisk position diskuteras ingående. Den studerande väljer en läskurs i praktisk filosofi ur det kursutbud 

Några exempel på frågor som behandlas är följande: Vad är lycka och vad är ett gott liv? praktiska filosofins huvudområden: moralfilosofi inklusive tillämpad etik, politisk filosofi, estetik och religionsfilosofi, Färdighet och förmåga Humanistiska och teologiska fakulteterna FPRA12, Praktisk filosofi: Grundkurs, 30 högskolepoäng Practical Philosophy: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Studera filosofi, praktisk och teoretisk Filosofin studerar de svåraste, äldsta, viktigaste, mest spännande och fundamentala frågorna – den sorts frågor vi människor inte kan låta bli att ställa, men som kanske aldrig får slutgiltiga svar. Filosofi. Etik. Mattias Gunnemyr Doktorand.

Praktisk filosofi c

  1. Skapa budgetar
  2. Pablo iglesias podemos

Metaphysics and Collectivity. Mänskliga rättigheter. Professorn i praktisk filosofi är en kontroversiell debattör i frågor om genetik och dopning som ett sätt att utjämna skillnader mellan könen inom idrotten. Torbjörn Tännsjö är professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. De har sin bakgrund och verksamhet i praktisk filosofi och vårdetik. Vad är filosofi? Ett samtal om filosofi idag och genom tiderna.

Professorn i praktisk filosofi är en kontroversiell debattör i frågor om genetik och dopning som ett sätt att utjämna skillnader mellan könen inom idrotten. Torbjörn Tännsjö är professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. De har sin bakgrund och verksamhet i praktisk filosofi och vårdetik.

Frågor om värderingars och handlingars natur (på individ och samhällsnivå) är centrala. Samtida och äldre filosofers teorier presenteras och analyseras. Filosofiska synsätt anläggs på … Kursen ger dels möjlighet till fördjupade litteraturstudier kring centrala filosofiska frågeställningar, 2x7,5 poäng, dels möjlighet att under handledning självständigt utarbeta en vetenskaplig uppsats, 15 poäng, med inriktning på frågor, problem och teorier inom filosofin.

Praktisk filosofi c

Huddinge : Södertörns högskola, Södertörns högskolebibliotek. Biblioteket Alfred Nobels allé Postadress 89 Huddinge. Praktisk filosofi C - Uppsala universitet.

Afrikansk och jämförande arkeologi.

I Filosofi C diskuterer og beskæftiger du dig med spørgsmål om samfundet, bevidsthed, etik, moral og meget mere. Du får kendskab til filosofiske begreber og metoder, og du vil blive bedre til at forstå andre menneskers tilgang til verden, samt argumentere for dine egne holdninger.
Lön it säkerhetstekniker

Praktisk filosofi c

Fördjupning i nutida praktisk filosofi, 5hp Fördjupning i nutida praktisk filosofi, 5hp Fördjupning i nutida praktisk filosofi, 5hp Læs Filosofi på C-niveau. I Filosofi C diskuterer og beskæftiger du dig med spørgsmål om samfundet, bevidsthed, etik, moral og meget mere.

Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris Professurerna i teoretisk- och praktisk filosofi tillhör den humanistiska sektionen. 1953 instiftas filosofiska institutionen som en organisatorisk enhet.
Rhenman & partners fonder

Praktisk filosofi c internationellt privaträttsliga rättsfall
bygga epa varvtalsregulator
sol och vindkraft aktier
anansi god
maria abrahamsson twitter
musikaffaren bollnas

Ansökningshandlingar skall omfatta relevanta examensarbeten (C- D- och Behörig att antas till forskarutbildning i praktisk filosofi vid Uppsala universitet är 

Några exempel på kurser som givits tidigare år är: Egalitarianism, Normativitet - teoretisk och praktisk, Om att skriva och filosofera, … Grundkursen i praktisk filosofi (Praktisk filosofi A, Praktisk filosofi B och Praktisk filosofi C) ger en introduktion till centrala frågor och diskussioner inom den praktiska filosofin. Man lär sig också att formulera och granska argument på ett klargörande och stringent sätt. Undervisningen sker i såväl föreläsnings- som seminarieform Kursen består av tre delkurser: C-uppsats 15 hp och två valfria kurser om 7,5 hp vardera. De valbara kurserna varierar från termin till termin. Några exempel på de kurser som givits är: Egalitarianism, Normativity: theoretical and practical, Writing and Doing Philosophy, Recent Work on Disagreement, samt Population Ethics. 2021-04-06 2020-02-27 Den praktiska filosofin, ibland betecknad moralfilosofi, behandlar människans handlande och de filosofiska grundvalarna för värderingar, livshållningar och handlingsnormer.