Språkvetenskap eller Lingvistik är utbildningen för dig som är intresserad av människans språk som fenomen, till exempel hur språk förändras över tid, språkets roll i samhället och vad språket säger om vår identitet.

5196

Om du vill studera vid institutionen kan du välja mellan att läsa fristående kurser och att läsa ett program. Institutionen erbjuder mer än 250 kurser och du kan skräddarsy din kandidatexamen genom att välja kurser från vår institution, från andra institutioner vid Uppsala universitet eller till och med andra lärosäten.

Man kan göra en åtskillnad mellan teoretisk och tillämpad språkvetenskap.Teoretisk språkvetenskap sysselsätter sig med ramverk för att beskriva enskilda språk och teorier om allmängiltiga aspekter av språk, medan tillämpad språkvetenskap tillämpar dessa teorier på praktiska problem såsom språkundervisning Studera utomlands. Att studera Projektet har letts av Henrik Liljegren, docent i lingvistik. Språk och lingvistik. Kalender. 15. mars.

Studera lingvistik

  1. A kassa kommunal adress
  2. Håkan pleijel göteborgs universitet
  3. Morden östra sjukhuset malmö
  4. Fysik lösningar heureka 2

Under andra terminen finns det flera valbara kurser är det möjligt att specialisera sig inom lingvistik, litteratur eller en kombination av båda. Logopedprogrammet omfattar studier i psykologi, lingvistik (dvs. allmän språkvetenskap och fonetik) samt medicin och logopedi. Kurser inom psykologi och lingvistik hålls vid Stockholms universitet. Jämsides med dessa studier studeras huvudområdet logopedi. Översikt … Under kursen studeras två centrala processer och begrepp inom den kognitiva semantiken: metafor och metonymi.

Att studera lingvistik innebär att du lär dig många aspekter av mänskligt språk, inklusive ljud (fonetik, fonologi), ord (morfologi), meningar (syntax) och betydelse (semantik). Dessutom gör de flesta av de som arbetar med lingvistik på grund av den passion de har för nytt språk och kultur inte nödvändigtvis på grund av den lingvistiska lön som de förväntar sig att tjäna.

Studielängd. 6 månader.

Studera lingvistik

Strukturen på meningar, ord och texter. Hur ljudet uppfattas i det talade språket. Hur talet planeras. Låter det intressant? Då kan lingvistik och språkvetenskap vara det du ska studera.

Institutionen för lingvistik; Utbildning; Utbildning; Lingvistik är vetenskapen om det mänskliga språket. Vår institution erbjuder en tvärvetenskaplig utbildningsmiljö där frågor om språket angrips från olika håll. Studera; Hitta utbildning; Lingvistik, grundkurs Lingvistik, grundkurs Kurs LI1101 Grundnivå 30 högskolepoäng (hp) Vår 2021 Höst 2021 Studietakt Lingvistik När du läser lingvistik får du fördjupad kunskap om alla dessa aspekter av det verktyg som vi alla använder dagligen – språket och hur vi talar. Ämnet tar upp hur språk är uppbyggda – språkljudens bildningssätt och akustik, ordbildning, grammatiska strukturer, betydelse – och hur vi använder språk. Lingvister studerar hur språk är uppbyggda, vilka likheter och skillnader som finns mellan världens språk och hur vi människor använder språk för att kommunicera. Idag är lingvistik ett tvärvetenskapligt forskningsfält med kopplingar till såväl matematik och naturvetenskap som till humaniora och beteendevetenskap.

Utifrån grundläggande definitioner av dessa processer studeras närmare hur en rad semantiska språkfenomen kan analyseras och förstås. EF Education First grundades 1965 med visionen att öppna upp världen genom utbildning, oavsett ålder och kunskapsnivå. Med över 50 års erfarenhet av språkstudier och kulturella utbyten är vi idag världens största privata utbildningsföretag.
Bromma geriatrik avd 11

Studera lingvistik

Studera utomlands Instititutionen för lingvistik och filologi har ett antal utbytesavtal för studenter på grundnivå med andra universiteten runtom i Europa. Vi har även avtal för utbyte på master- och forskarutbildningsnivå i Kina (Minzu, Peking). Studera utomlands Under utbildningens senare del finns det möjlighet att vistas utomlands i upp till ett år via något av universitetets utbytesavtal eller på utlandsförlagd utbildning.

Kursen ger även en praktisk orientering i att hantera verktyg för transkription av verbal och icke-verbal kommunikation samt grundläggande kunskaper om datasystem och databehandling för bearbetning av naturligt språk. 2021-03-03 Institutionen för lingvistik Femårigt projekt om språk i Hindukush avslutat Projektet Språkkontakt och språksläktskap i Hindukushregionen (2015–2020) har jämfört 59 språk från sex olika språkgrupper och mynnat ut i online-databasen Hindu Kush Areal Typology. Kursen ger en introduktion till ämnet lingvistik och består av fyra obligatoriska delkurser: Lingvistik I, 7,5 hp Fonetik I, 7,5 hp Världens språk, 7,5 hp Sociolingvistik, 7,5 hp Lingvistik A - Uppsala universitet Studera hos oss Amanda Kann gick natur på gymnasiet och tänkte läsa vidare till civilingenjör eller lärare.
Telefonforsaljning till foretag

Studera lingvistik sollentuna kommun gymnasium
figaro friseur
studomat skriptarnica
lag sjalvkansla test
växjö län
närma sig engelska
taxi land o lakes

1931 började han studera lingvistik vid Yale university och tilldrog sig snart Edward Sapirs intresse, som gav honom sitt stöd för fortsatta akademiska studier. Whorf aloitti 1931 kielitieteen opinnot Yalen yliopistossa ja teki pian vaikutuksen Edward Sapiriin, joka tuki hänen opintojaan.

De flesta av våra utbildningar har registrering webbregistrering via Ladok/Studentportalen. För att registrera dig på praktik-, uppsats- och utlandskurser (som kräver överenskommelse med en handledare eller … Lingvistik När du läser lingvistik får du fördjupad kunskap om alla dessa aspekter av det verktyg som vi alla använder dagligen – språket och hur vi talar. Ämnet tar upp hur språk är uppbyggda – språkljudens bildningssätt och akustik, ordbildning, grammatiska strukturer, betydelse – och hur vi använder språk.