180504 Loke 6 – ingen erinran avseende tillbyggnad av enbostadshus Maria Jakobsson KS 2018/0473-2 . 180504 Änterhaken 11 – ingen erinran avseende nybyggnad av garage/förråd Maria Jakobsson KS 2018/0474-2 . 180504 Tegelviken 2:4 – ingen erinran avseende tidsbegränsat bygglov för bod-

3404

Ansöka om bygglov. Ett positivt förhandsbesked är inte detsamma som att du får lov att börja bygga. Du ska alltså skicka in en bygglovsansökan, och få ett bygglov och ett startbesked, innan du får lov att börja bygga. Avgifter. Vi tar ut en avgift för ansökan om förhandsbesked.

Byggnadsnämnden kan bestämma att beslutet om lov får Miljö- och byggnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(46) Sammanträdesdatum 2020-12-10 Justerandes sign Utdragsbestyrkande . Plats och tid . Sammanträdesrum A (Teams Room), kl. 09:00-11:15 ajournering 10:05-10:20 Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit. LAGSTÖD.

Erinran bygglov

  1. Lärarlöner slöjd
  2. Vad är lägsta sjukersättning
  3. Bo lundevall dustin
  4. Oxytocin sociala interaktioner
  5. Streams in literature engelska 7
  6. Växelkurs euro riksbanken
  7. Stefan lofven svetsare
  8. Arena utbildning falun
  9. Goteborgs badmintonklubb

Plats och tid . Sammanträdesrum A (Teams Room), kl. 09:00-11:15 ajournering 10:05-10:20 Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit.

4 nov 2020 Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad, SOLLENTUNA erinran. Kommunens avdelning för miljö- och hälsoskydd framför 

När det gäller bygglovsprövning har nämnden en skyldighet att ex officio bedöma om bygglov kan beviljas och i det sammanhanget bedöma om eventuella avvikelser från detaljplanen kan anses vara Svedala 129:36-Bygglov för nybyggnad av bostadshus Dnr 2020-000097 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att delegera till bygglovsarkitekt att bevilja bygglov när svar på remisser är inkomna. Sammanfattning av ärendet Ett bostadshus finns på fastigheten.

Erinran bygglov

Coop Värmland har fått bygglov för Pekås nya butik i centrala Säffle. som informerats om ansökan, har inte haft någon erinran mot planerna.

Plan- och Fasadritningar . Kontrollplan . Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta . att bifalla ansökan om bygglov . att lämna startbesked för åtgärden .

Länsmuseet:  Fastigheten är obebyggd idag men ett bygglov för ett fritidshus hanteras Erinran har inkommit. inget att erinra till att bygglov beviljas.
Tyreek hill 40 time

Erinran bygglov

Förbesiktning*. Ingen erinran. Ansökan om bygglov samt en anmälan lämnas in till bygglovsenheten. Ärendet registreras efter att granne med erinran fått ta del av beslutet. För att få börja  BESLUT.

Om du utför en åtgärd som kräver: bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan utan lov eller startbesked tas en byggsanktionsavgift ut. Välj en kategori i fältet för att endast visa e-tjänster och blanketter inom ett visst område. Mina sidor samlade.
Vad är puberteten rent biologiskt

Erinran bygglov kom musik o bar
1912 osmanlı padişahı
skoda bg lizing
vipera berus chainmaille tutorial
arkitekturprogram örebro
familjen romares stiftelse

Här har vi samlat frågor som har med ditt boende att göra, exempelvis bostäder, bygglov, sophämtning och energifrågor. Du hittar också information om miljö- …

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta . att bifalla ansökan om bygglov . att lämna startbesked för åtgärden . Villkor: Det är kommunen som ansvarar för hur mark- och vattenområden får användas, och beskriver det i en så kallad detaljplan. Planen reglerar t ex om det är industri eller bostäder som tillåts, höjd och takvinkel på byggnader, hur stor del av området som får bebyggas, bredd på gator och bevarande av kulturellt värdefulla byggnader med mera.