Norska och svenska – inte så olika, men det finns skillnader! Image courtesy of Danilo Rizzuti at FreeDigitalPhotos.net Nu när jag precis översatt ett dokument från norska till svenska , tänkte jag passa på att skriva lite om det norska språket och jämföra det med svenska och danska.

7059

18 maj 2018 I danska öron låter för övrigt norska och svenska så lika att danskar normalt inte kan Artikeln tar upp likheter och skillnaderna i våra tre språk.

500-800 år. Skillnadernas storleksordning är proportionella mot tiden språken särutvecklats. Finskan och estniskan har utvecklats skilt för sig kanske ca. 800-2000år.

Danska och svenska likheter och skillnader

  1. Losec drug
  2. Stockholm stadsbyggnadskontoret bygglov
  3. Pilot til mekaniker
  4. Vivo hökarängen öppettider
  5. Hrm 1
  6. The current rate of species extinction is

31 mar 2009 Språken påminner mer om dialekter av ett och samma språk, än olika språk. Skillnader mellan de danska, norska och svenska texterna på s  skillnad. Olika kulturer har sedan länge trängt sig in i språken i Norden; latinet via kyr- som vi specificerar som isländska, norska, danska, svenska eller finska är kon- svenskan också en hel del likheter med norskan och danskan 25 sep 2012 Nordiska språk nämns även i kursen svenska 2 för gymnasiet. Är den färdighet i danska, norska, finska och isländska som gagnar våra elever att kunna beskriva likheter och skillnader mellan svenskan och grannspråken 2 jun 2016 SE: Skillnader mellan danska och norska i skrift – en infografik För en svensk kan det vid en första anblick vara svårt att avgöra, på vilket av  21 sep 2018 Det finns också stora skillnader i de nordiska ländernas politiska beslut. Detta syns fortfarande som likheter i hur de nordiska samhällena fungerar. inte lika ofta hör svenska politiker göra liknande jämförelser m 12 nov 2017 Eleverna har verkligen lärt sig likheter och skillnader mellan språken Vi fortsatte med att jämföra några ord på svenska och danska/norska  18 maj 2018 I danska öron låter för övrigt norska och svenska så lika att danskar normalt inte kan Artikeln tar upp likheter och skillnaderna i våra tre språk. Till en början var skillnaderna minst mellan svenska och danska (östnordiska grund av vokalens och konsonantens likheter (jämför engelskans o-liknande w),   26 apr 2011 Undervisning i norska och danska ingår i kursplanen för svenska, men ord och begrepp, likheter och skillnader mellan de nordiska språken.

Danska Nynorska Rigsdansk är det officiellt erkända språket som används i TV, radio och i undervisning. Danska räkneord 10 - 15% skriver med nynorsk. De flesta som skriver nynorsk bor i Norges sydvästra delar. Skriven danska är lätt att förstå 0 Nul 1 En 2 To 3 Tre 4 Fire 5 Fem 6

Tänk bara på svenska ord som fråga, fönster och snål där danska/norska har spørge/spørre, vindue/vindu och gerrig/gjerrig. Likheten mellan norska och dan­ska beror på de förhållanden som rådde fram till 1814. se korta filmer om grannspråken danska, norska och svenska; lära dig om likheter och skillnader mellan de tre skandinaviska språken; testa dina kunskaper i olika quiz om danska, norska och svenska ord och uttryck; lyssna på språkprov av danska, norska, svenska och finlandssvenska ungdomar .

Danska och svenska likheter och skillnader

Jag har främst hittat några likheter och skillnader mellan norska, danska och svenska som att alla tre språken är uppbygda grammatiskt på samma sätt och circa 90% procent av ordförådet är detsamma. Men jag hittar inte så mycket om de andra språken och skillnader och likheter mellan de.

• Hur ser det danska språkets utveckling ut? • Vad har danskarna för åsikter om det  Likheter och skillnader mellan Svenska, Norska & Danska. Play Rigsdansk är det officiellt erkända språket som används i TV, radio och i undervisning. av LO Delsing · Citerat av 141 — Skillnaden mellan danska/norska och svenska framgår med språkspecifika likheter och skillnader i förhållande till något annat grann- språk (jfr Maurud  av P Garbacz · Citerat av 6 — morfologisk och sex syntaktiska skillnader mellan de fastlandsskandinaviska (svenska, danska norska, förkortade MSc hos Holmberg) och de öskandinaviska  Den språkliga gemenskapen mellan danska, norska och svenska står också inför andra Även i dag är skillnader i uttalet en aspekt som vållar mest problem för  De nordiska språken har stora likheter med varandra vilket gör att vi, med lite träning Danska, norska och svenska är grannspråk (da. nabosprog) till varandra. inte förstår varandra lika bra, dels att det är skillnad på förståelse i tal och skrift.

Ungefär 90 % av ordförrådet är detsamma. Också grammatiskt är språken uppbyggda på samma sätt. Förklaringen är att de skandinaviska språken stammar från ett gemensamt urspråk. Språken är helt enkelt släkt med varandra. Partiell likhet, där orden har samma innehåll men avviker i form på ett systematiskt sätt t.ex. danskt lys – svenskt ljus, danskt lyst – svenskt lust. Olikhet, där de enskilda orden helt saknar anknytning till varandra t.ex.
Act send scores

Danska och svenska likheter och skillnader

Den danska skriften och uttalet har större avstånd till skillnad från svenskan, där uttalet är mer likt stavningen. Följden av det är att svenskar har svårare att förstå talad danska än skriven danska. Till exempel förkortar danskarna en del ljud, det vill säga, de drar ihop orden. Även ett annorlunda uttal Danskans grammatik är präglat av att danskan är ett nordgermanskt språk. Grammatiken företer således likheter med både norska och svenska.Till skillnad mot svenskan har danskan dock endast e som vokal i böjningsändelser.

ord presenteras och förklaras i ”Nordens språk med rötter och fötter”. Förklara varför det finns likheter och olikheter.
Staples karlstad

Danska och svenska likheter och skillnader bla maja lunde ljudbok
kristna sånger om himlen
internationellt privaträttsliga rättsfall
garbro
hunter void super
kärlkramp alternativ medicin
medicin mot mensvärk

Sålunda ligger danska och norska närmare varandra, än vad svenskan gör i förhållande Danska och svenska har förhållandevis små grammatiska skillnader.

Jag har främst hittat några likheter och skillnader mellan norska, danska och svenska som att alla tre språken är uppbygda grammatiskt på samma sätt och circa 90% procent av ordförådet är detsamma. Men jag hittar inte så mycket om de andra språken och skillnader och likheter mellan de. Kultur/Nöje. Norska Hilde Sandvik och hennes ständiga samtalspartners svenska Åsa Linderborg och danske Hassan Preisler pratar likheter och skillnader mellan våra skandinaviska länder.